Kako učinkovito predstaviti podjetje?

Kako učinkovito predstaviti podjetje?

Poznate cmok v grlu, kamen v želodcu ali pa mehka kolena? Običajno so vsa tri našteta nelagodna doživetja odraz treme, ki spremlja nastopanje pred večjim številom (neznanih) ljudi. Ugriznite tremo in ji pokažite, kdo je glavni! 

Območna obrtno-podjetniška zbornica Sežana v okviru Programa za pospeševanje malega gospodarstva Občine Sežana, Divača, Hrpelje – Kozina in Komen pripravlja delavnice z naslovom Kako učinkovito predstaviti podjetje?

Na treh srečanjih bomo praktično naravnani, spoznali bomo osnovne zakonitosti javnega nastopanja in priprav na nastop, izvedli bomo vaje za odpravljanje treme, govorne vaje ter sam nastop

»Ker so delavnice namenjene predvsem podjetnikom, bo posebna pozornost namenjena tudi pripomočkom v obliki PPT (Power Point) predstavitev, ki jih podjetniki sicer radi uporabljamo za bolj nazoren prikaz«, pravi ena od izvajalk delavnice Janja Novoselc, K@SPR, komunikacijsko svetovanje in stiki z javnostmi. Ob tem dodaja: »Pogosto s predstavitvami dosežemo nasproten učinek od želenega in postanejo 'plonk listek' za podjetnika. Naš cilj je z udeleženci  pripraviti celovito, usklajeno in suvereno predstavitev podjetja, kjer bodo besede, vizualni pripomočki in govorčev nastop uglašena celota.«

 Vsebina delavnic:

- retorika, njen namen in pomen; 

- sredstva prepričevanja, s posebnim poudarkom na pripravi spremljajoče PPT predstavitve; 
- Kako ugrizniti tremo? - potek priprav na nastop z vajami;
- Kaj storiti, ko je potrebno govor improvizirati? – teorija in praksa; 
- kako do jasnega, kratkega in konkretnega izražanja; 
- nastop v teoriji in praksi. 

Delavnice bosta izvajali Anita Urbančič in Janja Novoselc, ki javne nastope živita pred večjimi in manjšimi občinstvi. 

Anita Urbančič je radijska novinarka in voditeljica. Opravljeno ima Londonsko šolo za odnose z javnostmi, ki je vir njenih teoretičnih znanj s področja javnega nastopanja, ki pa jih nadgrajuje s praktičnimi nasveti. Svoje znanje, ki ga predaja tečajnikom na tečajih retorike in javnega nastopanja, je s prakso bogatila v več PR agencijah, kjer je na javne nastope pripravljala relevantne govorce. 

Janja Novoselc je danes predvsem podjetnica, ki svoja znanja črpa v 13-letnih novinarskih in voditeljskih izkušnjah in dodatnih izobraževanjih s področja komuniciranja. Skupaj sta Anita in Janja vir v praksi preizkušenih teoretičnih znanj, ki jih združujeta in vsakoletno nadgrajujeta v Tečaj retorike in javnega nastopanja. Samo v Sežani je imel tečaj tri izvedbe. 

Delavnice Kako učinkovito predstaviti podjetje? bodo potekale v prostorih OOZ Sežana enkrat tedensko, vsakič po 3 šolske ure z vmesnimi premori:

- Prva delavnica - torek, 4.10.2016 ob 16.00 uri.
- Druga delavnica – torek, 11.10.2016 ob 16.00 uri.
- Tretja delavnica – torek, 18.10.2016 ob 16.00 uri.

Polna cena za tri srečanja znaša 175,00 € + DDV. Za člane OOZ Sežana znaša cena 60,00 € + DDV, za nečlane pa 110,00 € + DDV. Po članski ceni lahko član prijavi eno (1) osebo. Delavnice »Kako učinkovito predstaviti podjetje?« izvajamo v okviru Programa za pospeševanje malega gospodarstva Občine Sežana, Divača, Hrpelje – Kozina in Komen in so v okviru omenjenega programa sofinancirane. 

Prijavite se preko prijavnice na spletni strani OOZ Sežana. Za dodatne informacije vam je na voljo tudi tel. št. 05/ 73 00 060, za vsa vsebinska vprašanja glede delavnic pa je na voljo tudi e-naslov janja@kaspr.si.

Čeprav radi rečemo, da se dobro blago samo hvali, se še tako dober izdelek ali storitev trgu ne bosta predstavila sama. Oba potrebujeta verodostojnega in prepričljivega govorca, ki bo namesto njiju opravil delo. Izpolnite spletno prijavo, pridružite se delavnici »Kako učinkovito predstaviti podjetje?«, skupaj lahko vašo predstavitev naredimo vidno, drugačno in privlačno! 

Brez komentarjev ...

Vpiši komentar

Ime: Obvezno polje.
E-naslov: Obvezno polje. Ni vidno
Spletna stran:
Prepiši varnostno kodo: Obvezno polje.
Komentar: Obvezno polje.