Stiki z javnostmi


Stiki z javnostmi
so del komunikacijskega svetovanja, ki ga ponuja K@spr. Storitve so namenjene predvsem podjetjem in organizacijam, ki ciljno komunicirajo z določenimi skupinami, ki so za organizacijo pomembne.

- Pripravljamo jasno zastavljene cilje komunikacije in pripravljamo poti, po katerih bomo te javnosti dosegli.

- Ustvarjamo dialog in se izogibamo nesporazumom med organizacijo in njenim okoljem.

- Ohranjamo komunikacijo in organizacijo približujemo okolju.

- Odnose z javnostmi uporabljamo kot orodje za promocijo izdelkov in/ali storitev, vzpostavljanje naklonjenosti med organizacijo, dobavitelji, strankami, zaposlenimi.

- Gradimo medsebojno spoštovanje in sporočamo, da prav vsako mnenje šteje.