Organizacija in vodenje prireditev


Organizacija prireditev
ne terja samo denarja, ampak predvsem tudi veliko časa za usklajevanje podrobnosti, povezanih z dogodkom. Najti je treba tudi primernega voditelja. Naj bo prireditev kot se šika!


- Priprava scenarija in vodenje prireditve.

- Oblikovanje celostne grafične podobe dogodka.

- Priprava vabil, tisk, distribucija.

- Organizacija nastopajočih.

- Priprava pogostitve.